ஏன் குஜராத்தில் தேசிய வெப்ப மின்  பூங்கா அமைக்கப்பட்டது?Solar bark
Solar bark

குஜராத்தின் கவாடாவில் உள்ள ரான் ஆப் கட்சில் அரசு நடத்தும் தேசிய வெப்ப மின் கழகம் (என்டிபிசி) 4,750 மெகாவாட் (மெகாவாட்) புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்காவை அமைக்கும்.இந்த ஆலையை என்டிபிசியின் முழு உரிமையாளரான என்டிபிசி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லிமிடெட் அமைக்கும். இந்த திட்டத்திற்காக நிறுவனம் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்திடமிருந்து (எம்.என்.ஆர்.இ) ஒரு முன்னோக்கி வந்துள்ளது. ஒரு எம்.என்.ஆர்.இ அறிக்கையின்படி, இந்த திட்டம் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய சூரிய பூங்காவாக இருக்கும். என்.டி.பி.சி புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லிமிடெட் (என்.டி.பி.சி ஆர்.இ.எல்), திங்கள்கிழமை (ஜூலை 12) சூரிய பூங்கா திட்டத்தின் பயன்முறை 8 (அல்ட்ரா மெகா புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மின் பூங்கா) இன் கீழ் எம்.என்.ஆர்.இந்த பூங்காவிலிருந்து வணிக அளவில் பச்சை ஹைட்ரஜனை உருவாக்க என்.டி.பி.சி ஆர்.இ.எல் திட்டமிட்டுள்ளது.

அதன் பசுமை ஆற்றல் போர்ட்ஃபோலியோ வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, என்.டி.பி.சி 2032 க்குள் 60 ஜிகாவாட் (ஜி.டபிள்யூ) புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திறனை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தற்போது, ​​அரசுக்கு சொந்தமான மின் மேஜர் 70 மின் திட்டங்களில் 66 ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட நிறுவப்பட்டுள்ளது, கூடுதலாக 18 ஜிகாவாட் கட்டுமானத்தில் உள்ளது .  

Share at :

Recent posts

View all posts

Reach out